Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

Ra mắt sản phẩm Sổ tay “pháp lý khởi nghiệp”

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup phối hợp với Bộ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp thực hiện và ra …

Bước ra từ Shark Tank, Startup bảo hiểm Miin đã chứng minh mình làm được gì?

Sau màn kêu gọi vốn từ Shark Tank 500.000 USD cho 25% cổ phần với sự tham gia liên minh Shark Dũng và Shark Thuỷ. Tổng kết năm 2019, startup đã đạt được với 15 tỷ doanh thu, gần 700,000 gói BH đã bán, CAGR hàng tháng 25%. Mặc dù nhận được rất nhiều lời …

LÀNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ban ngành và tổ chức chính trị – xã hội tổ chức nhằm nâng cao …