Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

Tổ chức trung gian Sức bật cho thị trường khoa học công nghệ

Thị trường khoa học và công nghệ nước ta những năm gần đây có sự phát triển nhất định nhưng thiếu tính đột phá do thiếu các tổ chức trung gian đủ mạnh có thể thúc đẩy hoạt động sáng tạo, kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp khoa học …