Thực hiện nhiệm vụ truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup phối hợp với Bộ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp thực hiện và ra mắt cuốn Sổ tay “Pháp lý khởi nghiệp” .

 

Đây là tài liệu phổ biến, giới thiệu những chính sách, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý cũng như nâng cao kiến thức, hiểu biết cho đại diện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó, đẩy mạnh công tác thực thi chính sách, pháp luật về khởi nghiệp và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp.

Cuốn sổ không chỉ là tài liệu về những chính sách liên quan đến khởi nghiệp mới mà còn cập nhật các văn bản pháp luật liên quan như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017…) trong từng lĩnh vực cụ thể.

Hoạt động này nhằm xây dựng các cuốn cẩm nang bỏ túi cho các đại diện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, mạng lưới tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp và các chủ đề khởi nghiệp. với các nội dung trình bày rõ ràng, tổng quát và cụ thể về lĩnh vực pháp lý được quan tâm, đây sẽ là công cụ hữu ích để các đối tượng sử dụng tra cứu, nghiên cứu và khai thác một cách thuận liện và dễ dàng.

Cuốn Sổ tay gồm 08 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm 02 phần: phần 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống chính sách và khung pháp lý khởi nghiệp, phần 2 giới thiệu một số câu hỏi đáp, tình huống liên quan đến những vấn đề pháp lý được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm như pháp luật về thành lập quỹ, liên kết quỹ, pháp luật về tài chính và vốn, pháp luật về bảo hộ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp…

Sổ tay tập trung vào 8 lĩnh vực hiện nay đang được cộng đồng khởi nghiệp quan tâm, cụ thể như:

  • Pháp luật về thành lập quỹ, liên kết quỹ và các vấn đề liên quán đến quỹ;
  • Pháp luật về tài chính và vốn;
  • Pháp luật về bảo hộ ý tượng khởi nghiệp sáng tạo và đăng ký sở hữu trí tuệ;
  • Pháp luật về thuế, kế tóa và kiểm toán;
  • Pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
  • Pháp luật về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
  • Pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Là một sản phẩm khoa học có hàm lượng trí tuệ cao, mang đậm dấu ấn của đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2020. Các cuốn sổ sẽ được chia sẻ rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Đề án 844, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Tư Pháp, các Bộ, ngành, cơ qua, tổ chức liên quan và mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup đã triển khai tốt các hoạt động tăng cường liên kết với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế. Hỗ trợ truyền thông và pháp lý, kết nối chuyên gia trong mạng lưới tới các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng hành tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

 

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *