Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

STARTUP – NHỮNG KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VỀ GỌI VỐN ĐẦU TƯ

Vào ngày 28/9, tại tòa nhà Trung tâm đào tạo A2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, buổi hội thảo “Startup – Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi hội thảo đã vinh dự có sự tham gia của Hiệu phó Trường …