Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ New Zealand, Hiệp hội NZ (NZTech)

Ông là nhà Tổ chức Tài chính, Hiệp hội Công nghệ và Đổi mới (FinTechNZ), New Zealand KEA Global, Thành viên Liên minh Chiến lược Quốc tế VN, Lãnh đạo Trẻ Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông tự hào là người đồng sáng lập Smart Link Swiss – Switzeland và nền tảng Linal

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *