Tổng giám đốc V-Startup

Trưởng làng 4.0 Techfest 2018,

Kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình, 5 năm trong truyền thông khởi nghiệp

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *