Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Thành viên chiến lược trong tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu khoa học sâu rộng đối với nền kinh tế

Việt Nam và hệ sinh thái khởi nghiệp

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *