Đồng sáng lập LINA.REVIEW

Greg (Zvi) Kushnir là người đồng sáng lập SLS và nền tảng Lina.review. Ông có kinh nghiệm trên 7 năm trong Block-chain; 15 năm trong Internet và không gian di động, biến những ý tưởng thành những doanh nghiệp thành công. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới đột phá, Tạo mẫu nhanh và Thương mại hóa.

 

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *